Göteborg, Sveriges näst största stad ligger på västkusten. Staden är även känd som Sveriges framsida så väl som lilla London. Det var Karl den IX som 1607 tog beslutet att staden skulle anläggas. Dock anlades staden då i det som idag är Färjestaden på Hisingen. Staden Göteborg brändes dock ner av danskarna 1611. Dagens Göteborg, skapades genom att Gustav Adolf år 1619 pekade och sa ”här ska staden ligga”.

Det Göteborg vi har idag byggdes främst upp av holländare. Anledningen till det var att man ansåg att de var bäst på att bygga på sankmark. Detta är också anledningen till att Göteborg har flera kanaler och träd som klippts på holländskt sätt. Den ursprungliga staden blev byggd innanför stadsvallen, som var sicksackformad och kom att känneteckna Göteborg.

Göteborg kom att under 1700-talet växa sig till en storstad och hamnen kom att få en stor betydelse. Den växte en hel del tack vare vare Ostindiska kompaniet. Göteborg blev en handels- och sjöfartsstad.

När slutet av 1700-talet kom så härjade flera bränder i staden. De trähus som funnits vid hamnen brann ner och försvann. Man valde nu en ny byggnadsordning 1803, som innebar att bara stenhus fick byggas inom vallgraven. Det var under denna tid som bland annat Vasastaden, Lorensberg och Avenyn kom till. Under 1800-talet växte även industrierna samt handelshusen.

Göteborg växte sig ännu större under 1900-talet. Fler stadsdelar kom till samt att Hisingen blev en naturlig del av Göteborg och två broar över älven byggdes, Göta Älvbron och Älvsborgsbron. Den hästdrivna spårvagnen kom nu att bli elektrisk.

Under 1900-talet kom även många av stadens landmärken till så som Röhsska museet, Lorensbergsteatern, Botaniska trädgården och Liseberg.

Denna blogg är en hyllning till staden Göteborg, så väl som västkusten.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]