Plugga i Göteborg

Om du vill så kan du studera i Göteborg. Dels har denna staden ett universitet, GU, alltså Göteborgs universitet. Sedan finns även Chalmers tekniska högskola. IT-universitetet finns med, det startades 2001, som ett samarbete mellan Chalmers och GU.

Själva universitetet grundades under 1800-talet. Man beslöt 1887 att man skulle grunda en högskola. År 1954 blev högskolan ett universitet.  

På GU finns det en massa olika utbildningar då de har åtta fakulteter. Fakulteterna är indelade i institutioner. Bland utbildningarna hittar du  musik-, konst-, samhälls-, och naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskola och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi.

När det gäller studentlivet i Göteborg så är det en stad som alla studenter kan trivas bra i. Det är ett aktivt studentliv och det finns många av föreningar och arrangemang knutna till kårerna. Sedan har Göteborg i sig även mycket att erbjuda då staden har allt från muséer till nattklubbar så väl som konserter, olika idrottsevenemang, caféer och restauranger. 

Det är bra att gå med i studentkåren som student, då de arrangerar samt hjälper till att du kommer in i studentlivet. 

18 Aug 2020